رئیس اداره امور رفاه دانشجویان  : تقی امینی   

شرح وظائف پست سازمانی رئیس اداره رفاه و تعاون

 

 

1-مطالعه و برنامه ریزی وامهای دانشجویی  دانشجویان از قبیل:وامهای تحصیلی،مسکن،ضروری،ودیعه مسکن

 

2-بررسی وکنترل تایید لیست وامهای دانشجوئی و ارجاع به صندوق رفاه دانشجویان

 

3-مطالعه و برنامه ریزی و بررسی نیازهای سالانه مالی و رفاهی دانشجویان

 

4- مطالعه و برنامه ریزی بیمه های خدمات درمانی و حوادث دانشجویان

 

5- - مطالعه و برنامه ریزی های لازم در خصوص شوراهای مربوط به امور رفاهی دانشجویان

 

6- مطالعه و برنامه ریزی در خصوص جذب اعتبارات رفاهی دانشجویان از وزارت متبوع

 

7- مطالعه و برنامه ریزی در خصوص توزیع اعتبارات رفاهی

 

8- مطالعه و برنامه ریزی در خصوص خدمات رفاهی دانشجویان در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه

 

9-مطالعه و بررسی و برنامه ریزی در خصوص کار ساعتی دانشجویان در مراکز دانشگاهی و درمانی

 

10-نظارت و پیگیری به امور خدمات و تسهیلات رفاهی دانشجویان

 

11-شرکت در کلاس و جلسات و سمینارها و کنگره های دانشجویی

 

12-نظارت وبررسی و برنامه ریزی بر کارهای شورای صنفی دانشجویان

 

13-مطالعه و پژوهش و هماهنگی لازم با امور رفاهی وزارت متبوع و سایر دانشگاههای کشور و

برنامه ریزی لازم جهت اجرای مناسب ترین روش ارائه خدمات رفاهی

 

14-مطالعه و برنامه ریزی های لازم جهت تشکیل و شرکت در دوره های علمی_پژوهشی و
کاربردی مرتبط جهت ارتقاع تسهیلات و خدمات به دانشجویان

 

15-نظارت و برنامه ریزی برانجام امور فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجویان و اعلام وضعیت بدهی آنان  


 

  کارشناس رفاهی
 

 کارشناس دانشجویی :  فضه قربانی

 

شرح وظایف پست سازمانی کارشناسی خدمات رفاهی

1-مطالعه و بررسی و جمع آوری اطلاعات کامپیوتری مربوط به دانشجویان و تهیه مستمر گزارشهای آماری لازم با

توجه به اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان

 

2-برقراری ارتباط با صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی و دانشگاههای دیگر در خصوص همکاری و تبادل نظر

 

3-مطالعه و بررسی در سیستمهای مختلف رفاهی دانشگاههای داخل و تهیه گزارشات در صورت لزوم به منظور

طرح  در شوراهای دانشجویی دانشگاه

 

4-ثبت اطلاعات رایانه ای دانشجویان در هر ترم تحصیلی

 

5-اخذ مجوز دائم ، مشروط و منوط دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاههای مختلف از طریق شبکه و جهت ارائه 

به نیروی انسانی و آموزش دانشگاه و معاونت درمان

 

6-تهیه و تنظیم اسناد هزینه خوابگاههای دانشجویان ساکن خوابگاهها  به صندوق رفاه دانشجویان

 

7-صدور فرم میزان بدهی دانشجویان جهت ارسال به صندوق رفاه دانشجویان و معاونت آموزشی

 

8-تهیه و صدور فرم میزان بدهی دانشجویان انتقالی و مهمان و جابجایی و انصرافی به صندوق رفاه دانشگاههای مبدا

 

9-تهیه و لیست اسناد بیمه حوادث دانشجویان دو نیم سال تحصیلی با طرف قرارداد بیمه گزار

 

10-صدور فیشهای باز پرداخت بانک تجارت به دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان

11-انجام سایر امورات مربوطه در راستای وظائف سازمانی طبق دستور مافوق

 

جهت دریافت فرم ها و آئین نامه ها کلیک نمائید .

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه