کارشناس مسئول تغذیه 
  نازنین ضیایی  
 مسئول سلف سرويس 
 سید رضا حسینی  
  
 مسئول فروش بن 
 ابراهیم شادیفر  
 خدمات سلف سرویس 
 رجبعلی موسوی  
 علیجانپور 
 جباری 
  
 مسئول انبار سلف سرویس 
 قائم وعظی 
  
 راننده  
 روح اله برارپور  
  
  
  
  
  

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه