مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی  بابل : دکتر زینب جهانیان

رشته تحصیلی : دکترای حرفه ای ( پزشکی )

محل اخذ مدرک دانشگاهی 

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 


 
 
 
فعالیتهای برجسته : 
 
 

وظایف مدیریت فرهنگی

 

1-نیازسنجی از دانشجویان و به کارگیری نظرات آنها جهت برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه

2-هماهنگی جهت یکپارچه سازی کلیه فعالیت های فرهنگی دانشگاه و واحدهای تابعه

3- تشویق دانشجویان فعال در فعالیتهای فرهنگی، هنری، فوق برنامه و ورزشی

4-ایجاد تعامل با نهادهای فرهنگی داخل دانشگاه وشهرستان و سطح استان

5- برنامه ریزی جهت تعمیق باورهای دینی و معرفتی دانشجویان ، کارکنان و اساتید

6- جذب اعتبارات برای انجام فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه

7- ارزیابی فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها

8- نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی عقیدتی و فوق برنامه جهت دانشجویان، کارکنان و اساتید

9- حمایت و پشتیبانی از نشریات دانشجویی

10- نظارت بر حسن اجرای مراسم ویژه برنامه ها در مناسبت های مختلف در دانشگاه

11- برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در خوابگاه های دانشجویی

12- تقدیر از دانشجویان فعال و نخبه، علمی، فرهنگی، هنری وتربیت بدنی

13-حمایت و نظارت بر حسن اجرای جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان

14- شناسایی دانشجویان فعال و به کارگیری آنها در انجام فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه

15- برنامه ریزی جهت شناسایی چالش های فرهنگی و تلاش جهت تعمیق باورهای دینی و مذهبی در دانشجویان

16- استفاده از تجارب دانشگاه های شهرستان، استان و کشور در برنامه ریزی های فرهنگی و فوق برنامه

17- برنامه ریزی و تدوین آئین نامه جهت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن

18- نظارت بر تهیه و چاپ  ویژه نامه ها ، کتب و عملکرد معاونت فرهنگی

19- اجرای طرح ها و برنامه های لازم جهت جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی، هنری در قالب تشکل های دانشجویی

20- ایجاد زمینه جهت رشد خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در تولیدات فرهنگی

21-برنامه ریزی و تدوین آیین نامه داخلی قرآن در دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن

22- برنامه ریزی وجهت شناسایی فعالان قرآنی در بین دانشجویان ، اساتید و به کارگیری آنها در فعالیت های قرآنی

23-هماهنگی جهت  برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگی و قرآنی

24-پیگیری و انجام امور محوله مطابق نظر مافوق

 

 

 
 

 تلفن تماس : 01132198490

پست الکترونیک :  z.jahanian@yahoo.com

 
 
 
 

 

رئیس اداره فرهنگی: هادی محمدنیا

 

شرح وظایف رئیس اداره فرهنگی

1-نظارت بر تدوین و اجرای آیین نامه های مربوط به فعالیت های فرهنگی

2- نظارت بر تدوین برنامه های فرهنگی دانشگاه بر اساس نتایج نیاز سنجی

3- برنامه ریزی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی در دانشگاه

4- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی جهت ارتقاء فرهنگی دانشجویان ، و اعضاء هیئت علمی

5-برنامه ریزی و برگزاری برنامه های مختلف جهت احیاء فرهنگ اصیل بومی و اسلامی

6-تعامل فرهنگی با دانشگاه های سطح شهرستان ، استان و کشور

7- نظارت بر چاپ نشریات در حوزه فرهنگی دانشگاه

8-شرکت در دوره های آموزشی شغلی جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری آن در امور محوله

9-نظارت بر برگزاری همایش ها ، سمینارها ، سخنرانی ها در سطح دانشگاه

10-پیشنهاد اجرای طرح ها و برنامه های لازم جهت جلب مشارکت دانشجویان ، کارکنان و اساتید در فعالیت های قرآنی

11-ارزیابی فعالیت های قرآنی و بررسی نقاط قوت و ضعف ، فرصت هاو تهدید ها

12- پیگیری جهت جذب اعتبارات برای انجام فعالیت های فرهنگی

13- انجام امور محوله مطابق نظر مافوق

 

 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه