نام و نام خانوادگي:

حمزه گیلکی بیشه


manager of department

 سمت: 

 مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مدرک تحصیلی :

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 پست الکترونیکی:


  شماره تماس:

 01132198490

  فكس:

01132190594

 شماره  داخلي:

216

  
 

مدیریت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل مفتخر است که با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد علمی و پرورش استعدادهای نخبگانی که یکی ازبهترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور

را برای تحصیل برگزیده‌اند، در ترسیم آینده روشن ایران اسلامی سهیم باشد.این مدیریت با تلاش  امور دانشجویی، امور خوابگاهها، تربیت بدنی،  مرکز راهنمایی و مشاوره دانشجویان و

همکاری روابط عمومی،  واحد فناوری اطلاعات، دبیرخانه و امور اداری و امور مالی معاونت، گامهای تأثیرگذاری را در انجام مأموریت سازمانی دانشگاه بویژه در سالهای اخیر برداشته است .

 

  شرح وظائف پست سازمانی مدیریت امور دانشجوئی :

1-اجرای خط مشی های تعیین شده در زمینه امور دانشجویی

2-ارئه خدمات رفاهی دانشجویان

3-سعی در جلب مشارکت دانشجویان در برنامه های رفاهی

4-انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه

5-شرکت در سمینارها، کمیتها و کنفرانسهای مربوط به امور دانشجویان و پیشنهاد نظارت اصلاحی در بهبود کار

6-تهیه و تدوین آئین نامه های مختلف دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آن

7-مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجوئی

8-نظارت بر امور خدمات رفاهی دانشجوئی و خوابگاههای دانشگاه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مختلف دانشجویان

9-برقراری جلسات گفت و شنود استاد و دانشجویان

10-ایجاد هماهنگی با ادارات تابعه و کنترل کار،کارمندان از طریق اعمال نظارت بر کار آنها

11-پیگیری و نظارت بر وامهای دانشجوئی

12-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق


 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه