كانون دانشجویی رایانه
  معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشگاه علوم پزشكی بابل

دبیر کانون رایانه : علی اصغر قربان زاده

کانون دانشجویی رایانه از 4بخش اصلی تشکیل شده که این بخش ها عبارت اند از:

1-بخش اردوها و مراسمات:این بخش فعالیت هایی از قبیل همایش ها –اردوهای تفریحی و بازدید های

علمی را در برمیگیرد.

2-بخش آموزش:که هدف اصلی این بخش آشنایی دانشجویان با رایانه و مسائل مربوط به آن می باشد.

3-بخش بازی های رایانه ای:در این بخش نیز فعالیت هایی از قبیل برگزاری انواع بازی های رایانه ای و

همچنین ارائه این بازی ها به دانشجویان عزیز صورت می پذیرد.

4- بخش نرم افزار:معرفی و ارائه جدیدترین و پرکاربرد ترین نرم افزار های روز نیز یکی دیگر از فعالیت های

کانون رایانه می باشد که در این بخش انجام می پذیرد.

دانشجویان عزیز می توانند با عضویت در این کانون با توجه علاقه خود در این بخش ها فعالیت داشته و با

ارائه نظرات و پیشنهادات خود در پیشرفت این کانون دانشجویی ما را یاری کنند.

 

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه