مسئول دفتر مشاوره روانشناسی و سلامت روان : عسگری صلواتی
 
 
 
 

شرح وظایف

. تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مطابق دستورالعمل ها، آئين نامه ها و سياستگذاريهاي

مبتني بر اصول سه گانه پيشگيري در زمينه بهداشت رواني دانشجويان اعلام شده از سوي وزارت متبوع.

. برگزاري سمينارها، كارگاهها و كلاسهاي آموزشي در حوزه بهداشت رواني.

. برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كارشناسان و کارکنان دانشگاه

. بررسي و مطالعه پيشنهادات و نظرات در زمينه بهسازي خدمات راهنمايي و مشاوره دانشجويان.

. برآورد و تامين هزينه هاي برنامه هاي آموزشي

ارائه خدمات روانشناسي ، روان پزشكي به دانشجویان در معرض آسیب.

طراحي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت ارايه خدمات مشاوره و روان شناسي.

غربالگري دانشجويان جديدالورود( آزمون سلامت عمومي  MMPI وG.H.Q )

ارائه راهكارهاي عملي در خصوص رفع مسائل و مشكلات روحي و اجتماعي دانشجويان.

برنامه ريزي و تدوين كارگاههاي مهارت های زندگی به منظور افزایش سطح سازگاری دانشجويان.

مصاحبه مشاوره اي و روان شناختي به منظور شناسايي، تشخيص، تعيين نوع مشكل – تعديل و رفع

اختلالات در طبقه شناختي – عاطفي – رفتاري و مداخله رفتاري – مشاوره فردي – گروهي متناسب با مسائل دانشجويان.

. ارائه طرحهاي پيشگيري از بروز يا تشديد آسيب هاي رواني و رفتاري در سطح دانشگاه.

. ارائه خدمات مشاوره ای در خوابگاه ها
 
 
 

 

ساعت کاری کارشناسان مشاوره

 

رئیس اداره مشاوره    سه روز در هفته ازساعت 7:30 الی 15:30

 

کارشناسان اداره مشاوره   از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:30

 
 


 

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه