خوابگاه خواهران معاونت فرهنگی و دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی بابل:
مسئول خوابگاه خواهران : زینب محمدجانزاده
 
 
 
 

شرح وظائف پست سازمانی مسئول امور خوابگاههای دختران

1-دقت و نظارت بر امور داخلی  خوابگاه

2-اسکان دانشجویان جدیدالورود بر اساس برنامه تعیین شده اداره امور خوابگاهها

3-جمع آوری تقاضای دانشجویان قدیمی ساکن خوابگاه در خصوص جابجایی اتاقها

4-سرکشی مداوم از اتاقهای دانشجویان و نظارت بر بهداشت عمومی خوابگاه

5-بازدید و سر کشی از امور تاسیساتی و پیگیری در جهت رفع خرابی

6-کنترل و نظارت بر دفتر گزارش کار و حضور و غیاب دانشجویان

7-ارجاع و پیگیری درخواستهای مورد نیاز خوابگاهها به اداره امور خوابگاهها

8-تنظیم لیست ساکنین خوابگاهها به تفکیک اتاق و رشته تحصیلی بر اساس شناسنامه خوابگاهها و ارسال به  اداره امور خوابگاهها

9-تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیلی

10-تنظیم لوح شیفت  همکاران ناظمه و نگهبانان خوابگاهها

11-پیگیری و بررسی گزارشهای ثبت شده در دفتر گزارش خوابگاهها

12-سرکشی و بازدید شبانه  از خوابگاه هنگام حضور دانشجو جهت دریافت مشکلات توسط دانشجویان 

13-تشکیل جلسات با ناظمه ها نماینده واحدها و اعضای محترم شورای صنفی خوابگاهها

14-ارائه گزارش روزانه به اداره امور خوابگاهها

15-انجام سایر امورات مربوطه طبق دستور مافوق

 

 


 

 

 

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه