اداره امور خوابگاه های معاونت فرهنگی و دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی بابل:
رئیس اداره امور خوابگاه ها : مهدی خباز نیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرح وظائف پست سازمانی رئیس اداره امور خوابگاه ها

1-اداره امور خوابگاه های دانشجویان و رسیدگی و گزارش نیازها به مقامات مسئول

2-مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دانشجویان در زمینه تامین خوابگاه برای دانشجویان

3-برنامه ریزی در جهت ثبت نام از دانشجویان جدید الورود و معرفی آنان به خوابگاه های دانشجویی براساس سیاست های حوزه

4-تنظیم فرم اطلاعات فردی دانشجویان و اولویت دادن به آنان بر اساس اطلاعات بدست آمده در زمینه تخصیص خوابگاه ها

5-تجزیه و تحلیل آماری از وضعیت خوابگاه های دانشجویان از نظر تجهیزات مورد نیاز

6- برنامه ریزی و نظارت بر حسن تخصیص  اتاق های مناسب برای سکونت دانشجویان

7-بررسی و پیش بینی نیازهای سالانه مالی و رفاهی دانشجویان و ارائه آن به مقامات مافوق

8-برنامه ریزی در خصوص تهیه ساختمان مناسب و اسکان دانشجویان در خوابگاه بر اساس استانداردهای موجود

9-تنظیم برنامه مناسب جهت اطلاع رسانی کافی برای دانشجویان

10-شرکت در جلسات جهت برنامه ریزی و تدوین برنامه حوزه دانشجویی و ارائه راهکارهای لازم در جهت تسهیل در در ارائه خدمات خوابگاهها

11-مطالعه و بررسی نرم افزاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع در خصوص نحوه اعلام بدهی خوابگاه دانشجویی

12-تلاش جهت نوآوری برای خدمات رسانی مطلوب

13-شرکت در برگزاری انتخابات شورای صنفی خوابگاهها و جلسات شورای صنفی خوابگاهها

14-شرکت در گردهمایی و کارگاه آموزشی مرتبط با خوابگاههای دانشجویی در جهت بهره وری و بهینه سازی خدمات خوابگاه دانشجویی

15-آموزشهای لازم برای پرسنل زیر مجموعه در خوابگاههای دانشجویی در جهت انجام امور محوله بویژه در جهت برخورد مناسب با دانشجویان محترم

16-اجرای دستورالعملها و بخش نامه ها،آئین نامه های  انضباطی و مقررات سکونت در خوابگاه ها اعمال سیاستها و برنامهای از پیش تعیین شده

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

17-تحقیق و سنجش میزان رضایت دانشجویان از وضعیت خوابگاهها و امکانات موجود

18-بررسی و مطالعات لازم در جهت هماهنگی و همکاری بین بخشی و درون بخشی با موسسات ، سازمانها  و سایر واحدها جهت تحصیل در خوابگاهها

19-ارزیابی و نظارت بر عملکرد پرسنل زیر مجموعه

20-مطالعه و بررسی در خصوص مشکلات موجود و اولویت گذاری در جهت انجام به موقع آن

21-تامین سوخت مورد نیاز خوابگاهها (آب ، برق ، گاز و تلفن)

22-مراقبت در حفظ ایمنی افراد و ساختمانها و اموال خوابگاههای دانشجویی و ارائه کمک لازم در مواقع اضطراری با همکاری واحدهای ذیربط

23-تنظیم برنامه لازم جهت تشکیل جلسه و شرکت در آن بابت نشست با دانشجویان خوابگاههای پیرامونمشکلات و ارائه نقطه نظرات ،

همفکری مستمر و استفاده از آن در برنامه  ریزی آینده به اتفاق مدیریت و معاونت دانشجویی و فرهنگی و ریاست محترم دانشگاه

24-بررسی و مقایسه وضعیت خوابگاههای دانشجویی با استاندارد ها و راهکارهای لازم در جهت رفع نواقص موجود

25-بررسی و مطالعات لازم در جهت مشکلات احتمال و تعمیرات سیستم موتورخانه ، رنگ آمیزی

و سمپاشی ساختمانها در ایام تعطیلات نوروز و تابستان

26-شرکت در جلسات شورای کارشناسان و جلسات شورای دانشجویان

27-بازدید و نظارت مستمر ، هفتگی ، ماهانه از کل خوابگاههای دانشجویی

28-انجام سایر امورات مربوط به طبق دستور مسئول مافوق

 


 

 

 

 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه