صفحه اصلی » معاونت فرهنگی و دانشجویی » معاون فرهنگی و دانشجویی

 

معاون فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه :دکتر عبدالایمان عموئی


 

دکتر عموئی

 


     فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی،فرهنگی نقش مهمی  در ارتقاء سطح عمومی و فرهنگی دانشجویان دارد و از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاه ها شکوفاهی استعدادهای جامعه می باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیت های اجتماعی دانشجویان دارد  به همین جهت در حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی تلاش برا ی تامین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجویی متناسب  بر اساس الگوی برنامه های توسعه طرح ریزی گردیده است .

 


 

 
 • مروری برفعالیت ها 
 •       اجرای برنامه های پرورشی ، اردویی ، هنری ، تفریحی و  فعالیت های فوق برنامه
 •     تدبیر تمهیدات لازم برای ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویان در فضای دانشگاه از جمله امور خوابگاهها و سلف سرویس برنامه ریزی و اجرای سمینارها
  و کلاس های آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان از جمله بهداشت عمومی، مددکاری اجتماعی ، کمک های اولیه و...
      برنامه ریزی و اجرای تمامی برنامه های تربیت بدنی دانشگاه در راستای ارتقاء سطح سلامت دانشگاهیان- اعزام دانشجویان به المپیاد های ورزشی
 •    بهینه سازی و انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی درحوزه دانشجویی، فرهنگی با موضوعات فرهنگی و دانشجو سلامت روان و ...نظارت به تهیه و
  چاپ نشریات علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشجویان
 •     تهیه و یژه نامه ها ، بروشورها و جزوات وکتب با موضعات علمی ،فرهنگی و تربیت بدنی و سلامت روان به مناسبت های مختلف در طول سال
 •    فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای خلاق و نخبگان
 •    برنامه ریزی اجرا ونظارت بر امور خدماتی و رفاهی دانشجویان و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل صنفی ، امور تغذیه وام های تحصیلی ،
  سلامت سرویس و خوابگاههای دانشجویی برگزار ی جلسات گفت و شنود با دانشجویان درخوابگاهها و ستاد مرکزی دانشگاه
 • جلب مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی، رفاهی ، آموزشی و پژوهشی از طریق تشکل ها وکانونها
 •       اتخاذ تصمیم در مورد مسائل انضباطی دانشجویان در قالب شورای انضباطی ، مقررات انضباطی خوابگاه 
 
 
>

اطلاعیه ها

       

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن:01132190841 | فکس: 01132134688 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: Daneshfar@mubabol.ac.ir

 -----------------------------------------------------------------  

صفحه اصلی   ::   تماس با ما   ::   صفحه اصلی دانشگاه